Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Anne Oline Haugen

Kjære Kristin og Atle!
Takk for hyggelig og informativ julehilsen! Også takk for seriøs og grundig juleøltesting.
Godt nyttår!
Tore og Anne Oline

The comments to this entry are closed.